Ảnh Nghệ Thuật Đen Trắng Về Những Ngọn Cây

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (1)
Ảnh Nghệ Thuật Đen Trắng Về Những Ngọn Cây

Bao lần chúng ta dừng lại để nhìn lên ngọn cây cao trên đầu chúng ta ? Chúng bao quanh chúng ta và về cơ bản cung cấp cho chúng ta món quà của cuộc sống. Bằng sự quan sát và đánh giá cao vẻ đẹp của những cây này ám ảnh hùng vĩ, nhiếp ảnh gia Grant Simon Rogers có một niềm đam mê với thiên nhiên và chia sẻ quan điểm của ông về những người “gã khổng lồ” nhìn từ bên dưới lên. Ảnh nghệ thuật tĩnh màu đen và trắng của ông thực sự sinh động của tự nhiên. Có chi tiết đáng chú ý trong kết cấu của từng thân cây, đồng thời phía trên hầu hết các vùng của các cành cây chìa ra.

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (2)

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (3)

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (4)

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (5)

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (6)

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (7)

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (8)

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (9)

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (10)

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (11)

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (12)

anh-nghe-thuat-den-trang-ve-nhung-ngon-cay-116 (13)
Photos © Grant Simon Rogers

source:
Grant Simon Rogers’s Flickr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *