Ảnh Nghệ Thuật Trên Cát Của Jim Denevan

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (1)

[Hinhanhdep.pro] – Mời các bạn cùng xem những hình ảnh nghệ thuật do Jim Denevan tạo ra bằng cách vẽ trên bãi biển sử dụng một thanh gỗ đơn giản. Anh đi hơn 30 dặm trong 7 giờ một ngày để tạo ra các mẫu hình học không thể tin được.

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (2)

Jim Denevan thể hiện những hình dạng khổng lồ trên cát, mà đối với một số hình có thể mất đến bảy giờ làm việc. Được cấu tạo từ các vòng tròn và những đường thẳng bất thường, đây thực sự là một thử thách thực sự cộng với sự kiên nhẫn để tạo ra các bản vẽ lớn nhất trên cát. Sau khi xem qua những bức ảnh nghệ thuật ấn tượng dưới đây, bạn hãy cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về chúng nhé.

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (3)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (4)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (5)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (6)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (7)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (8)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (9)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (10)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (11)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (12)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (13)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (14)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (15)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (16)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (17)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (18)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (19)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (20)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (21)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (22)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (23)

anh-nghe-thuat-tren-cat-cua-jim-denevan-654 (24)

Source:
Photos © Jim Denevan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *