Edgar Mueller Với Những Bức Tranh 3D Đường Phố Sáng Tạo

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (2)

Những bức tranh 3D đường phố đẹp và đầy sự sáng tạo này mang tên “Sự tiến hóa” được nghệ sỹ Edgar Mueller vẽ chỉ trong vòng 5 ngày tại một Festival đường phố ở nước Anh.

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (3)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (4)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (5)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (6)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (7)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (8)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (9)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (10)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (11)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (12)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (13)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (14)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (15)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (16)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (17)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (18)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (19)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (20)

tranh-3d-duong-pho-dep-cua-adgar-mueller-328 (21)

Source:
Photos © Edgar Mueller

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *