Graffiti 3D Nhảy Nhót Trên Tường Vô Cùng Độc Đáo

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (1)

Mời các bạn xem những hình ảnh Graffiti 3D độc đáo của nghệ sỹ Odeith, sinh năm 1976 tại trong Damaia (Bồ Đào Nha). Những hình ảnh 3d này cho thấy nghệ sĩ có một sự quan tâm đặc biệt trong góc nhìn và đánh bóng, trong một phong cách khó hiểu, mà sau này ông gọi là “ảm đạm 3D” nơi mà các tác phẩm, phong cảnh hoặc chân dung, các thông điệp đại diện cho chủ nghĩa hiện thực và kỹ thuật của các nghệ sỹ.

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (2)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (3)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (4)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (5)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (6)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (7)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (8)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (9)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (10)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (11)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (12)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (13)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (14)

hinh-anh-graffiti-3d-nhay-nhot-343 (15)

Source:
Photos © Odeith

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *