Hình Ảnh 3D Các Vũ Công Trong Không Trung

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (1)
Hình Ảnh 3D Các Vũ Công Trong Không Trung

Đây là loạt các hình ảnh 3d đẹp của của Mike Campau, chụp lại những thời điểm trên không trung của các vũ công và biến chuyển động của họ vào tác phẩm điêu khắc tĩnh đại diện cho sự chuyển động và phong cách của họ.

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (2)

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (3)

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (5)

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (6)

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (7)

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (8)

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (9)

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (10)

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (11)

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (12)

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (13)

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (14)

hinh-anh-3d-cac-vu-cong-331 (15)

Source:
Photos © Mike Campau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *