loading...

Hình Ảnh 3D Đường Phố Của Nikolaj Arndt

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (1)

Hình Ảnh 3D Đường Phố Của Nikolaj Arndt

Nikolaj Arndt là nghệ sĩ người Đức chuyên vẽ những hình ảnh 3D đường phố tuyệt vời trên những con đường của thành phố bằng cách sử dụng phấn và nhiều màu sắc. Những tác phẩm hình ảnh 3D đường phố của ông luôn đầy cảm hứng để thuyết phục bạn phải ngắm nhìn lần thứ hai.

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (2)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (3)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (4)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (5)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (6)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (7)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (8)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (9)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (10)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (11)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (12)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (13)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (14)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (15)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (16)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (17)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (18)

hinh-anh-3d-duong-pho-dep-cua-ardt-325 (20)

Source:
Photos © Nikolaj Arndt

Like hoặc chia sẻ cùng bạn bè nhé. Chúng tôi cảm ơn bạn vì điều đó!
loading...