Hình Ảnh 3D Ấn Tượng Của Ian McQue

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (8)

[Hinhanhdep.pro] – Mời các bạn xem một số hình ảnh 3D ấn tượng của Ian McQue, một nghệ sỹ chuyên nghiên cứu vẽ tranh minh họa và tranh in tại Duncan, Scotland. Ông từng làm việc tại DMA Design mà cuối cùng phát triển thành Rockstar North, nơi ông hiện là Concept Artist Lead/Trợ lý Giám đốc nghệ thuật làm việc trên các thương hiệu Grand Theft Auto. Sau đây là một hình ảnh 3D kỹ thuật số về tương lai tuyệt vời của ông.

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (6)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (4)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (13)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (1)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (9)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (22)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (17)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (5)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (2)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (3)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (7)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (19)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (14)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (21)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (11)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (20)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (16)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (15)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (12)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (10)

hinh-anh-3d-dep-cua-ian-mcque-254 (18)

Source:
Photos © Ian McQue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *