Hình Ảnh Những Hang Động Đẹp Nhất Thế Giới

[Hinhanhdep.pro] – Mời các bạn cùng xem hình ảnh những hang động đẹp nhất thế giới.

1. Hang động băng ở đảo Iceland

hinh-anh-nhung-hang-dong-dep-nhat-the-gioi-700 (1)

2. Động Caves, Malaysia

hinh-anh-nhung-hang-dong-dep-nhat-the-gioi-700 (2)

3. Động Temimina – Brasil

hinh-anh-nhung-hang-dong-dep-nhat-the-gioi-700 (4)

4. Cavernas De Mármol, Chile

hinh-anh-nhung-hang-dong-dep-nhat-the-gioi-700 (5)

5. Động Jenolan,  Australia

hinh-anh-nhung-hang-dong-dep-nhat-the-gioi-700 (6)

6. Động Postojna – Slovenia

hinh-anh-nhung-hang-dong-dep-nhat-the-gioi-700 (7)

7. Hang động Reed Flute – Trung Quốc

hinh-anh-nhung-hang-dong-dep-nhat-the-gioi-700 (8)

8. Hang động Kangaroo Island – Australia

hinh-anh-nhung-hang-dong-dep-nhat-the-gioi-700 (9)

9. Hang động Morro Preto

hinh-anh-nhung-hang-dong-dep-nhat-the-gioi-700 (10)

1o. Caverna Temimina

hinh-anh-nhung-hang-dong-dep-nhat-the-gioi-700 (11)

11. Hang động Saeva Dupka – Bulgaria

hinh-anh-nhung-hang-dong-dep-nhat-the-gioi-700 (12)

12. Hang Son Doong – Việt Nam

Hang-Son-Doong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *