loading...

Một Số Nhân Vật Hoạt Hình 3D Của Leticia Reinaldo

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (1)

Một Số Nhân Vật Hoạt Hình 3D Của Leticia Reinaldo

Mời các bạn xem một số nhân vật hoạt hình 3D của Leticia Reinaldo. Là một người có đam mê làm việc trong các mô hình như một nghệ sĩ 3D để đưa các nhân vật vào cuộc sống. Ngoài ra cô còn sáng tạo các nhân vật 3D cho quảng cáo. Leticia Reinaldo đã từng giảng dạy tại trường nghệ thuật SAGA – hỗ trợ các sinh viên để đạt được mục tiêu của mình vào quá trình tạo ra các nhân vật hoạt hình 3D.

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (2)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (3)

 

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (5)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (6)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (7)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (8)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (9)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (10)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (11)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (12)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (13)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (14)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (15)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (16)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (17)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (18)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (19)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (20)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (21)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (22)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (23)

hinh-anh-nhan-vat-hoat-hinh-3d-cua-Leticia-Reinaldo-296 (24)

Source:
Photos © Leticia Reinaldo

Like hoặc chia sẻ cùng bạn bè nhé. Chúng tôi cảm ơn bạn vì điều đó!
loading...