Những Hình Ảnh Chụp Macro Đẹp Của Thomas Shehen

anh-chup-marco-cua-thomas-shahan-650 (1)

[Hinhanhdep.pro] – Mời các bạn cùng xem những hình ảnh chụp Macro đẹp của nhiếp ảnh gia và là nhà tự nhiên học Thomas Shehen. Ông chuyên chụp ảnh về côn trùng, những bức ảnh của ông không đơn thuần là một bức ảnh chụp Macro mà còn là chân dung của chúng, một chân dung rất thực tế và sinh động.

anh-chup-marco-cua-thomas-shahan-650 (2)
Những hình ảnh chụp Macro đẹp. Photo by: Thomas Shehen

anh-chup-marco-cua-thomas-shahan-650 (3)

anh-chup-marco-cua-thomas-shahan-650 (4)

anh-chup-marco-cua-thomas-shahan-650 (5)

anh-chup-marco-cua-thomas-shahan-650 (6)

anh-chup-marco-cua-thomas-shahan-650 (7)

anh-chup-marco-cua-thomas-shahan-650 (8)

anh-chup-marco-cua-thomas-shahan-650 (9)

anh-chup-marco-cua-thomas-shahan-650 (10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *