Những Mẫu Graffiti 3D Đẹp Của Manuel Di Rita

graffiti-3d-duong-pho-dep-311 (1)

Mời các bạn xem một số mẫu Graffiti 3D đẹp của Manuel Di Rita (hay còn gọi là Peeta) một người chuyên vẽ graffiti cũng vừa là nhà văn, họa sĩ và nhà điêu khắc hiện đang sống và làm việc tại Venice. Từ năm 2000 ông đã nổi tiếng quốc tế với phong cách vẽ graffiti 3D độc đáo của mình.

graffiti-3d-duong-pho-dep-311 (2)

graffiti-3d-duong-pho-dep-311 (3)

graffiti-3d-duong-pho-dep-311 (4)

graffiti-3d-duong-pho-dep-311 (5)

graffiti-3d-duong-pho-dep-311 (6)

graffiti-3d-duong-pho-dep-311 (7)

graffiti-3d-duong-pho-dep-311 (8)

graffiti-3d-duong-pho-dep-311 (9)

Source:
Photos © Manuel Di Rita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *