loading...

Những Mẫu Thiết Kế Nhân Vật Và Mô Hình 3D Đẹp

Mời các bạn xem một số mẫu thiết kế nhân vật và mô hình 3D đẹp của một số tác giả như Gor Catto, Anthony Guebels, Guang Yang, Marc Tan, Peyman Mokaram, Zhiheng Tang and Mohammad.

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (1)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (2)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (3)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (4)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (5)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (6)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (7)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (8)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (9)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (10)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (11)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (12)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (13)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (14)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (15)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (16)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (17)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (18)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (19)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (20)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (21)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (22)

nhung-nhan-vat-va-mo-hinh-3d-dep-299 (23)

Source:
Photos © Gor Catto, Anthony Guebels, Guang Yang, Marc Tan, Peyman Mokaram, Zhiheng Tang and Mohammad

Like hoặc chia sẻ cùng bạn bè nhé. Chúng tôi cảm ơn bạn vì điều đó!
loading...