Tranh 3D Đường Phố Ấn Tượng Của Công Ty Joe & Max

tranh-3d-duong-pho-an-tuong-cua-joe-max-332 (1)
Tranh 3D Đường Phố Ấn Tượng Của Công Ty Joe & Max

Joe & Max là công ty chuyên cho ra những tác phẩm tranh 3D đường phố đầy tính sáng tạo như tác phẩm bạn đang xem. Đây là tác phẩm mới nhất của họ tại các đường phố ở Southbank ở London. Một sự kết hợp của sơn và đá phấn, bức tranh 3d đường phố tuyệt vời mất khoảng 50 giờ để hoàn thành.

tranh-3d-duong-pho-an-tuong-cua-joe-max-332 (2)

tranh-3d-duong-pho-an-tuong-cua-joe-max-332 (3)

tranh-3d-duong-pho-an-tuong-cua-joe-max-332 (4)

tranh-3d-duong-pho-an-tuong-cua-joe-max-332 (5)

tranh-3d-duong-pho-an-tuong-cua-joe-max-332 (6)

tranh-3d-duong-pho-an-tuong-cua-joe-max-332 (7)

tranh-3d-duong-pho-an-tuong-cua-joe-max-332 (8)

tranh-3d-duong-pho-an-tuong-cua-joe-max-332 (9)

tranh-3d-duong-pho-an-tuong-cua-joe-max-332 (10)

Source:
Photos © Unknown

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *