Xem Hình Ảnh 3D Illustrations Của Pascal Blanché

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (1)
Photos © Pascal Blanche

[Hinhanhdep.pro] – Mời các bạn xem những hình ảnh 3D Illusstrations của Pascal Blanche. Ông là một nghệ sĩ 3D người Pháp gắn bó cuộc đời và sự nghiệp của mình tại Ubisoft. Công việc cá nhân của ông đã thu hút được rất nhiều sự hoan nghênh, cho một thực tế rằng ông sử dụng nghệ thuật 3D có hiệu quả như một công cụ để vẽ những bức tranh minh họa cách điệu của mình. Dưới đây là 30 tác phẩm hình ảnh 3D nghệ thuật ấn tượng nhất được lựa chọn cẩn thận từ những tác phẩm của Pascal.

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (2)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (3)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (4)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (5)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (6)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (7)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (8)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (9)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (10)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (11)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (12)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (13)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (14)

hinh-anh-3d-illustration-cua-pascal-blanch-250 (15)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *