loading...

Xem Tranh 3D Cá Vàng Y Như Thật

tranh-3d-ca-vang-y-nhu-that-326 (1)

Mời các bạn xem tranh 3D cá vàng y như thật của nghệ sĩ Riusuke Fukahori người Nhật Bản. Những con cá vàng được vẽ ba chiều bằng cách sử dụng một quá trình phức tạp của đổ nhựa. Con cá được sơn tỉ mỉ từng lớp khác nhau.

tranh-3d-ca-vang-y-nhu-that-326 (6)

tranh-3d-ca-vang-y-nhu-that-326 (2)

tranh-3d-ca-vang-y-nhu-that-326 (3)

tranh-3d-ca-vang-y-nhu-that-326 (4)

tranh-3d-ca-vang-y-nhu-that-326 (5)

Source:
Photos © Riusuke Fukahori

Like hoặc chia sẻ cùng bạn bè nhé. Chúng tôi cảm ơn bạn vì điều đó!
loading...